Vleesconsumptie staat de laatste jaren sterk ter discussie, gegeven de impact op klimaat, milieu, biodiversiteit en volksgezondheid, maar effectieve beleidsmaatregelen die vleesconsumptie beperken blijven uit. Reclame heeft een bewezen invloed op ons consumptiepatroon. Vleesreclame stuurt ons dan ook richting een ongezond en onduurzaam voedselpatroon. Dat kan en moet beter! Daarom vragen we jou, als consument, om de petitie voor een verbod op vleesreclame te ondertekenen.

Wat is vleesreclame? Denk maar eens aan billboards op straat, commercials op televisie en aanbiedingen van fastfoodketens, maar ook de promotie van kant- en klaar en losse (veelal bewerkte) vleesproducten in supermarkten en stations.

Zoals bij een te zoet, zout en vet aanbod in combinatie met de marketing daarvan over een obesogene omgeving wordt gesproken, leven we tevens in een ‘vleesogene’ omgeving. Een stop op vleesreclame zou, net als een verbod op tabaksreclame, een effectieve en indirecte maatregel zijn om een daling in de vleesconsumptie te realiseren. En dat draagt bij aan het behalen van klimaatdoelen van het nieuwe kabinet én de volksgezondheid!


Tegelijkertijd ondersteunt een verbod op vleesreclame het groeiende percentage consumenten dat aangeeft flexitariër te zijn in hun voornemens om minder vlees te eten. Heel simpel dus. Daarom gaan wij, samen met jou en tal van andere duurzame denkers, voor een stop op vleesreclame!

Wil jij ook dat de overheid haar verantwoordelijkheid neemt en reclame voor een ongezond en onduurzaam aanbod aan banden legt? Onderteken dan nu de petitie! Zodra we 40.000 handtekeningen hebben verzameld, kunnen we deze, namens iedereen die getekend heeft, aanbieden aan de Tweede Kamer en de minister van Economische Zaken & Klimaat, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport.

Naar de petitie.