Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door onze partner:


Deze actie wordt gesteund door:

Steunbetuigingen:

Mirjam Reijnders Msc., wetenschappelijk onderzoekster op de afdeling Klinische Psychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam: "Reclame stimuleert associaties tussen bepaalde producten en positieve emoties, dat heeft een sterke invloed op consumentengedrag. Als reclamebudgetten verschuiven van dierlijk naar plantaardig, dan zullen deze nieuwe associaties zeker terug te zien zijn in ons toekomstige eetpatroon."

Harry Aiking, al ruim 20 jaar onderzoeker duurzame voedselvoorziening bij IVM-VU: "De reclame voor vlees beukt elke dag op ons in. Toch adviseren de Verenigde Naties en de Gezondheidsraad al jaren dat we minder vlees moeten eten. Dat laatste is beter voor onze eigen gezondheid, voor de biodiversiteit, voor het klimaat, voor onze arme medemens, en voor de wereld die we aan de volgende generatie doorgeven. Minderen zou dus echt win-win-win-win zijn. Wie zou dat niet willen?"

Prof. dr. Henriette van der Horst | huisarts en hoofd van de afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde VUmc: "Overdaad schaadt! Dat geldt voor veel in het leven en het geldt zeker voor het consumeren van vlees. Onze gezondheid en onze planeet zijn gebaat bij een onsje minder."

Veronique Swinkels directeur BBK/Door Vriendschap Sterker en en founder Global Goals Accelerator: "Zolang het leeuwendeel van de communicatie en reclame wordt ingezet om gedrag met een negatieve impact te bevorderen komt het positieve consumenten-gedrag veel en veel te langzaam op gang. Minder vlees heeft een positieve impact op alle 17 Sustainable Development Goals."

Prof. dr. Bastiaan C.J. Zoeteman | Telos | Tilburg Sustainability Center | Universiteit van Tilburg: "Ik steun deze actie rond minder reclame voor vlees."

Jan Juffermans | Oprichter Voor Mondiale Duurzaamheid: "Reclame voor vlees moet snel stoppen want het schaadt de gezondheid van velen nu al direct, maar indirect ook de gezondheid van vele generaties na ons op Aarde door de klimaatontwrichting."

Arjen Y. Hoekstra | Professor in Water Management | University of Twente: "Ik ondersteun deze actie van harte."

Job Harms | gedragseconoom | Erasmus Universiteit Rotterdam: "Gezondheid, milieu, mens en dier zijn allen gebaat bij een vermindering van de vleesproductie en -consumptie. Omdat reclame in onze directe omgeving onze keuzes beïnvloedt zet dit initiatief een goede stap in die richting!"

Marjo Baeten | Hogeschooldocent/onderzoeker duurzame agro- food & leefomgeving | HAS University of Applied sciences: "Zo eenvoudig is het om bij te dragen aan een duurzamere wereld: stop met het overstimuleren van de vleesconsumptie. Stoppen met vleesreclame dus!"

Prof. dr. Rien Aerts | Hoofd van de afdeling Ecologische Wetenschappen | Vrije Universiteit Amsterdam: "Ik steun het initiatief om minder vlees te eten, want dat is goed voor het dierenwelzijn en de kwaliteit van onze leefomgeving."

Prof. Nico M. van Straalen | Em. Professor of Animal Ecology | Vrije Universiteit Amsterdam: "De intensieve veehouderij is niet meer van deze tijd, zowel vanuit oogpunt van dierenwelzijn als het milieu. Consumenten kunnen het verschil maken en een omslag forceren."

Jaap de Jong | Directeur De Gezonde Stad | #65 Duurzame 100 Trouw 2017: "Als stedeling kunnen we bijdragen aan een verduurzaming van ons voedselsysteem. Als de gemiddelde Nederlandse vrouw bijvoorbeeld een keer per week geen vlees eet scheelt dat 10% in haar wekelijkse uitstoot van broeikasgassen."

Prof. dr. ir. Jan Willem Erisman | professor integrale stikstofstudies Vrije Universiteit Amsterdam | #72 Duurzame 100 Trouw 2017: "Ik sta sympathiek tegenover het doel: minder vlees eten: goed voor mens, dier, milieu, klimaat, biodiversiteit, etc. G edragsverandering is nodig om tot minder vleesconsumptie te komen."

Willemijn Peeters | CEO Searious Business | #87 Duurzame 100 Trouw 2017: "Als directeur van Searious Business steun ik deze actie."

Prof. dr. Jaap Oosterlaan | hersenen en gedrag | Vrije Universiteit Amsterdam | Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam: "Deze actie is hard nodig. Het is verbazingwekkend dat zo weinigen beseffen hoeveel ellende met vleesconsumptie wordt veroorzaakt voor mens, milieu en dier."

Em. prof. dr. Leo H. Hoek | Faculteit der Geesteswetenschappen | Vrije Universiteit Amsterdam: "Ik steun van harte het initiatief dat beoogt de vleesconsumptie te verminderen, want de overmatige vleesproductie en -consumptie is de voornaamste oorzaak van de sociale ongelijkheid in de wereld."

Prof. dr. Rene ten Bos | filosofie en organisatietheorie | Radboud Universiteit Nijmegen: "De tijd zal nog komen dat er een algeheel vleesverbod komt, omdat de planeet dat vlees eten niet langer aan kan. Een dergelijk protest tegen vleesreclame is een eerste stap."

Prof. dr. Hans L. Zaaijer | arts-microbioloog, Sanquin – Bloedoverdraagbare Infecties / AMC – Klinische Virologie: 'We moeten af van industriëel geproduceerde en gepromote vleeswaren. Op naar duurzame en veilige veeteelt, zonder gekke koeienziekte, Q-koorts, hepatitis E en multi-resistente bacteriën.'

Prof. dr. Frank Berendse | natuurbeheer en planten-ecologie | Wageningen UR.

Prof. dr. Pim Martens | duurzame ontwikkeling | Universiteit Maastricht.

Karen Maas, Phd | directeur Impact Centre Erasmus Universiteit Rotterdam | #74 Duurzame 100 Trouw 2017.


Wilt u dit initiatief steunen? Stuur dan een e-mail naar armanda@evengeenvlees.nl met uw naam, quote waarom u dit initiatief steunt en eventueel het logo van uw organisatie.